Topklas

Als je van acteren je vak wil maken kun je dit het beste doen door een opleiding te volgen aan een gerenommeerde toneelschool. De selectiecriteria voor toneelscholen zijn streng en de kans dat je wordt aangenomen wordt aanzienlijk vergroot als je je hierbij laat begeleiden door ActeerAcademie Amsterdam. Bij de Topklas word je intensief begeleid bij je voorbereidingen op de audities aan de toneelschool. Bijna alle leerlingen die de Topklas volgden werden aangenomen.

De Topklas:

Je wordt persoonlijk door de voorbereidingen op je audities geleid. Het zoeken van en het ‘zetten’ van je monologen, het trainen van je improvisatievermogen en speltechnieken en je houding tijdens de toelatingsprocedures, komen uitgebreid aan bod. In de groepsles leer je van het kijken naar, spelen met en de ervaringen en kritiek van klasgenoten. Dit schept een bijzondere band die vaak voortduurt tot na je toneelschoolopleiding.

Tijdens de apart bij te boeken privélessen, krijg je alle aandacht voor je persoonlijke struikelblokken en talenten en kan je je monologen, solo’s en liederen samen met de docent tot in de puntjes voorbereiden en uitwerken.

Je krijgt ook informatie over de verschillende opleidingen en advies over de voor jou meest passende opleiding. Meestal doe je auditie aan een aantal toneelscholen, en je kan ook kiezen voor een regie-, schrijf- of docentenopleiding. Wij begeleiden in principe alleen voor de erkende opleidingen, die verbonden zijn aan de Hogescholen voor de Kunsten, omdat deze een kwalitatief hoog en intensief scholingsprogramma bieden voor een vastgesteld collegegeldtarief met recht op studiefinanciering, en je de beste aansluiting geven op de beroepspraktijk van professioneel acteur, regisseur, docent of (podium)kunstenaar.

Aanmelding:

Meld je aan via het contactformulier. Er vinden een telefonisch gesprek en een selectieles plaats voorafgaand aan deelname, waarin wordt gekeken of het zinvol is om deel te nemen aan de Topklas van ActeerAcademie Amsterdam.

Advertenties